fbpx
777 55 66 82  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obchodní podmínky

a právní informace

Rezervace

Žádosti o rezervace probíhají online na tomto webu. Rezervovat jdou pouze volné termíny. Volným termínem se rozumí termín, který není uhrazen. Jakmile je termín uhrazen, je v kalendáři vyznačen červeně a nejde rezervovat. Při souběhu více rezervací na stejný termín má přednost ta, která byla dříve uhrazena, ostatní platby neprodleně vrátíme.

Do úhrady zálohy a potvrzení z naší strany je rezervace předběžná a z naší strany nezávazná.

Počet ubytovaných, přistýlky

Cena za ubytování je uvedena za apartmán při obsazení uvedeným počtem osob (A1 a A2 - 4 osoby, A3 - 3 osoby, A4 - 2 osoby). Při ubytování vyššího počtu osob se počítá cena za přistýlku pro dítě nebo pro dospělého. Přistýlky jsou možné pouze v apartmánech A1 a A2, a to 2 děti nebo 1 dospělý. Děti do 3 let bez nároku na vlastní postel mají ubytování zdarma. Psi jsou za příplatek, zvolí se při rezervaci.

Cena a platba

Cena je zobrazena při online žádosti o rezervaci a přijde Vám potvrzená v emailu. Zálohovou platbu uhraďte v plné výši ceny ubytování předem na běžný účet uvedený v emalu.

Při platbě uveďte variabilní symbol uvedený v emailu.

Námi vystavené dárkové poukazy a certifikáty akceptujeme, pouze pokud byly plně uhrazeny a jejich předložitel je schopen úhradu na vyžádání doložit. Dárkové poukazy lze uplatnit výhradně na předem rezervovaný a potvrzený termín, pokud se strany nedohodnou jinak.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy (stornovat pobyt) před termínem pobytu. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit ubytovateli smluvní pokutu (dále jen stonopoplatek) v níže uvedené výši.

V případě zásadního porušení domovního řádu (body 1-6) je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez poskytnutí náhrady za ubytování.

V případě zásahu vyšší moci a z toho plynoucích překážek na straně ubytovatele, tj. nemožnosti poskytnout ubytování, nemůže objednatel odstoupit od smlouvy. V takovém případě poskytne objednateli pronájem apaprtmánu ve stejém čase a rozsahu, případně po dohodě stran poskytne ubytovatel objednateli náhradní termín ubytování.

Náhradní termín ubytování

V případě, že dojde z podnětu objednatele k vzájemné dohodě o změně termínu ubytování 36 dnů a méně před nástupem termínu:

- v případě změny termínu v plné sezoně či bez slevy za termín se slevou zůstává v platnosti původní cena za danou délku pobytu

- v případě změny termínu s mimosezonní slevou za termín bez slevy objednatel tento rozdíl doplatí

Storno a stornopoplatky

V případě storna (odstoupení od smlouvy) objednatelem tento uhradí ubytovateli stornopoplatek ve výši:

  • storno 36 a více dnů před začátkem rezervovaného termínu - bez stornopoplatku
  • storno 21 - 35 dnů před začátkem rezervovaného termínu - stornopoplatek 50 %
  • storno 20 dnů a méně před začátkem rezervovaného termínu - stornopoplatek 100 %

Pro případ nemoci, nařízené karantény či izolace doporučujeme uzavřít pojištění storna pobytu u některé z pojišťoven.

Domovní řád

 Ubytovaní se zavazují:

  1. neobtěžovat ostatní ubytované nadměrným hlukem, pachem, světlem
  2. v nočních hodinách, zejména od 22:00 do 8:00 omezit jakékoli hlučné aktivity
  3. pobyt psů je povolen pouze pokud dodržují čistotu a neštěkají ve vnitřních prostorech
  4. neničit a neodnášet vybavení apartmánu
  5. dodržovat obecné hygienické, požární a bezpečnostní předpisy
  6. neposkytovat ubytování dalším osobám nad rámec objednaných lůžek
  7. řídit se Návodem k apartmánům

 Na Kvildě dne 1. 1. 2021, v. 1.4