fbpx
tel. 777 55 66 82  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obchodní podmínky

a právní informace

Rezervace

Žádosti o rezervace probíhají online na tomto webu. Rezervovat jdou pouze volné termíny. Volným termínem se rozumí termín, který není uhrazen. Jakmile je termín uhrazen, je v kalendáři vyznačen červeně a nejde rezervovat. Při souběhu více rezervací na stejný termín má přednost ta, která byla dříve uhrazena, ostatní platby neprodleně vrátíme.

Do úhrady zálohy a potvrzení z naší strany je rezervace předběžná a z naší strany nezávazná.

Počet ubytovaných, přistýlky

Cena za ubytování je uvedena za apartmán při obsazení uvedeným počtem osob (A1 a A2 - 4 osoby, A3 - 3 osoby, A4 - 2 osoby). Při ubytování vyššího počtu osob se počítá cena za přistýlku pro dítě nebo pro dospělého. Přistýlky jsou možné pouze v apartmánech A1 a A2, a to 2 děti nebo 1 dospělý. Děti do 3 let bez nároku na vlastní postel mají ubytování zdarma.

I. Cena a platba

Cena je zobrazena při online žádosti o rezervaci a přijde Vám potvrzená v emailu. Zálohovou platbu uhraďte v uvedené výši ceny ubytování předem na běžný účet uvedený v emalu. V případě sjednaného doplatku je objednatel povinen k jeho úhradě nejpozději 35 dnů před objednaným začátkem pobytu.

Při platbě uveďte variabilní symbol uvedený v emailu.

Námi vystavené poukazy a certifikáty na ubytování akceptujeme, pouze pokud byly předem plně uhrazeny a jejich předložitel je schopen úhradu na vyžádání doložit. Lze je uplatnit výhradně na předem rezervovaný a potvrzený termín Platnost a čerpání poukazu /nástup na pobyt) do 12 měsíců od data vystavení. 

II. Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy (stornovat pobyt) před termínem začátku pobytu. Ubytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě neuhrazení doplatku pobytu dle čl. I. V případě odstoupení od smlouvy některou ze stran je objednatel povinen uhradit ubytovateli smluvní pokutu (dále jen stonopoplatek) ve výši uvedené ve článku IV.

V případě zásadního porušení domovního řádu (body 1-6) je ubytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez poskytnutí náhrady.

V případě zásahu vyšší moci a z toho plynoucích překážek na straně ubytovatele, tj. nemožnosti poskytnout ubytování, nemůže objednatel odstoupit od smlouvy. V takovém případě poskytne ubytovatel objednateli pronájem apartmánu za stejných podmínek, ve stejném čase a rozsahu, případně po dohodě obou stran poskytne ubytovatel objednateli náhradní termín dle čl. III.

Pro případ úrazu, nemoci, nařízené karantény, izolace či jiných nepředvídatelných okolností si objednatel uzavře pojištění storna pobytu u některé z pojišťoven.

III. Náhradní termín

V případě, že dojde v mimořádných případech k vzájemné dohodě a poskytnutí náhradního termínu dle č. II.:

- v případě změny termínu v plné sezoně či bez slevy za termín se slevou zůstává v platnosti původní cena

- v případě změny termínu za kratší zůstává v platnosti původní cena

- v případě změny termínu s mimosezonní slevou za termín bez slevy, v případě delšího termínu či v případě rozdělení termínu na více (servisní poplatek za úklid, lůžkoviny atd.) objednatel tento rozdíl doplatí

- náhradní termín lze čerpat do 12 měsíců od termínu původního

IV. Storno a stornopoplatky

V případě storna (odstoupení od smlouvy) objednatelem tento uhradí ubytovateli stornopoplatek ve výši:

  • storno 36 a více dnů před začátkem rezervovaného termínu - bez stornopoplatku
  • storno 21 - 35 dnů před začátkem rezervovaného termínu - stornopoplatek 50 %
  • storno 20 dnů a méně před začátkem rezervovaného termínu - stornopoplatek 100 %

V případě storna pobytu ze strany objednatele z důvodu nepředvídatelných okolností (úraz, nemoc, nařízená karanténa, izolace či jiné) se objednatel zavazuje uhradit výše uvedený stornopoplatek. Ubytovatel vystaví objednateli potvrzení pro pojišťovnu o termínu a výši úhrady.

 V případě storna ze strany ubytovatele z důvodu neuhrazení doplatku pobytu objednatelem dle čl. II je stornopoplatek roven výši zaplacené zálohy (i formou platby pomocí benefitů, platby z FKSP, dárkových karet apod.).

V. Domovní řád

 Ubytovaní se zavazují:

  1. neobtěžovat ostatní ubytované nadměrným hlukem, pachem, světlem
  2. v nočních hodinách, zejména od 22:00 do 8:00 omezit jakékoli hlučné aktivity
  3. zvířata jsou povolena pouze s předchozím souhlasem ubytovatele, za poplatek
  4. neničit a neodnášet vybavení apartmánu
  5. dodržovat obecné hygienické, požární a bezpečnostní předpisy
  6. neposkytovat ubytování dalším osobám nad rámec objednaných lůžek
  7. řídit se Návodem k apartmánům

 Na Kvildě dne 30. 12. 2023, v. 1.6