fbpx
tel. 777 55 66 82  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Voda, potoky, řeky

a ostatní co teče

Nádrže se staly cenným pomocníkem při plavení dřeva. Zbudovány byly na horních tocích potoků, na Modravských pláních. V této lokalitě byly husté a vysoce položené lesy, ze kterých se těžilo dřevo. Svážení dřeva na saních prudkým terénem bylo obtížné, zvláště v zimě se stalo i nebezpečným.

Nádrže sloužily jako zásobárna vody a vytvářely přívalovou vlnu plavebních kanálů. Celkem jich bylo vytvořeno devět, jméno nesou po potocích, ve kterých vodu zadržovaly. Dnes už nejsou v provozu a u většiny z nich se zachovaly pouze zbytky zařízení.

Nádrž na Ptačím potoce

Ležela na úbočí Malé Mokrůvky, nádržka se nedochovala. Jako pozůstatek můžete vidět podmáčenou, odlesněnou travinu, kterou protéká Ptačí potok. Nádržka sloužila jako posila plavby dřeva v Modravském potoce. Je nejmenší nádrží na Modravě.

Nádrž na Luzenském potoce

Vybudována byla přímo na Luzenském potoce. Dnes můžete vidět uměle navršenou hráz jako pozůstatek. Byla protáhlého tvaru.

Nádrž na Roklanském potoce

Umístěna byla v Podroklanské mýtině. Byla největší z nádrží. Do dneška se zachovala pouze navršená hráz, zničenou propustí teče Roklanský potok. Dno nádrže zarůstá vegetací. Na místě najdete i ztrouchnivělé dřevěné trámy, jako součást výpustního zařízení.

Nádrž na Černohorském potoce

Ležela mezi Čertovým vrchem a Černou horou. Spolu s nádrží na Ptačím potoce posilovala Modravský potok. Je spíše menší. Nádrž se nedochovala, na její existenci však upozorňuje zarůstající podmáčené dno.

Nádrž na Novohuťském potoce

Vybudována byla na svahu Studené hory. Z nádrže nezbylo do dnešních dnů nic, jen porostlé, podmáčené dno a součást výpustního zařízení – ztrouchnivělé trámy a několik železných součástek. Dochoval se však dřevěný chodníček k nádržce, který zajišťoval lepší chůzi po podmáčené půdě.

Nádrž na Rokytce

Najdeme ji v Rokytských slatích, kde se k Rokytce připojuje několik pramenů. Dnes už z ní nezbylo skoro nic, pouze navršená hráz a betonová výpusť, která nahradila původní výpustní zařízení.

Nádrž na Studeném potoce

Umístěna byla na severním svahu Severní hory. Jako u ostatních, z původní nádrže nezbylo nic, pouze pár pozůstatků ve formě rýhy po přelivu, ztrouchnivělé trámy výpustního zařízení a dřevěný chodník nádržce.

Nádrž na Tmavém potoce

Ležela na svahu Polední hory. Není k ní příliš informací, ale důkaz že existovala, najdete přímo na místě. Uměle navršená hráz, dřevěné trámy po výpustním zařízení.

Nádrž na Javořím potoce

Vybudována je mezi Javořím a Smrkovým vrchem. Zachovala se část betonového stavidla a uměle navršená hráz. Dále kamenné obklady a torzo výpustního zařízení.