fbpx
tel. 777 55 66 82  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Šumavská řemesla

Čím se živili, co uměli a umí lidé na Šumavě

Vodní i větrné mlýny se na českém území objevovaly odnepaměti. Jednou z oblastí, kde byla nejvíce využívána hlavně síla vody, je Šumava. Pro nespočet malých i velkých vodních toků tu v historii vznikaly desítky míst, kde pracovalo mlýnské kolo.

Samotný život ve mlýně vyžadoval nespočet profesí a zručnosti. Samotný mlynář, což byl vlastník nebo nájemce mlýna, musel disponovat velkou silou i přirozenou autoritou. K mlynářské chase patřil tzv. prášek (učeň vypomáhající kdekoliv), tovaryš (vyučený mlynář pracující zpravidla za stravu a bydlení), mládek (vyučený mlynář s praxí), stárek (vyučený mlynář s dlouholetou praxí, který řídil chasu), otec (zpravidla samotný mlynář) a panímáma (manželka otce pečující o zázemí).

Šumavská řemesla vztahující se k mlynářství jsou až dodnes uchována na několika místech. Pravdou je, že z původních stovek mlýnů, které kdy byly na Šumavě postaveny, přežilo už jen několik desítek a ještě méně jich je stále funkčních. Šumava si v historii prošla mnoha nelehkými obdobími, ale o to silnější jsou pak tradice přeživší do dnešní doby.

 

Mlýn Hoslovice

Vodní mlýn Hoslovice v obci Hoslovice je považován za nejstarší zachovalý vodní mlýn na území České republiky. První písemnou zprávu obsahuje Berní rula z roku 1654. V současné době je ve správě Muzea středního Pootaví Strakonice. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Mlýn je tvořen původní mlýnicí sloučenou s obytnou částí, kde se nachází i černá kuchyně.

Rozsáhlou valbovou střechu pokrývají došky. Obvodové zdivo je kamenné. V areálu mlýna se ještě nachází kolna a chlévy se stodolou. V zadní části se rozléhá rybníček s vodním náhonem pro mlýn. Unikátní je „mlýn o jednom kole a 16 strychů pole". Poslední vlastníci, bratři Harantovi, ještě koncem 70. let 20. století osadili nový hřídel mlýnského kola a s mletím končili před Miléniem.

Muzeum středního Pootaví Strakonice pořádá během roku ve mlýně různé akce. V roce 2018 například:

 Podzim pana mlynáře - řemeslná akce.

- pouštění mlýnského kola

- výtvarné dílničky pro děti

- hudební vystoupení

- pohádka pro nejmenší

- řemeslný jarmark

Domácnost paní mlynářky - tradiční akce na mlýně.

- pečení chleba v peci, spojené s ochutnávkou

- ukázky řemesel a ručních prací

- ukázky ručních prací

- výtvarné dílničky pro děti

- praní prádla na valše v neckách

- vystoupení Babského sboru z Poříčí

- zahraje místní harmonikář

U Mlynářů, Sudslavice

Mlýn se rozprostírá na levém břehu vodního toku Volyňky v Sudslavicích. Byl postaven v 17. století. V roce 1874 vyhořel a po obnově mlel až do roku 1948. V současnosti už je bez mlecího zařízení. Mlýn je dochovaný bez větších rekonstrukcí. Mlelo se v něm do roku 1948.

Vanický mlýn, Sudslavice

Na pravém břehu řeky Volyňky v Bohumilicích stojí Vanických mlýn, který je bez funkčního vodního motoru, ale má alespoň dochované mlecí zařízení a zčásti dochovaný náhon s vantrokami. Mlelo se zde do roku 1938 a přes zákaz výjimečně i v průběhu druhé světové války.

Na Volarsku se nachází pošumavská naučná stezka Sudslavický okruh. U mlýna je její začátek. V roce 2010 prošel celý naučný okruh podstatnou rekonstrukcí.

Mlýn Zlatá Koruna

V prostorách mlýna vzniká stálá expozice mlynárenství a vltavského vorařství. Současný stav expozice představuje mlýn v období po odkrytí různých zásahů a pokusů o přestavbu v předrevolučních dobách 20. století.

Klášterní obilní mlýn ve Zlaté Koruně je pamětihodnou stavbou, svou lokaci má danou zejména tokem řeky Vltavy. Sýpka byla původně umístěná v jižním křídle klášterního konventu a od 2. poloviny 17. století rozšířená o nový, samostatně stojící objekt v předklášteří. Další stavbou byla pekárna čp. 4 nad mlýnem a gotický dům čp. 5.

Mlýn Tamíř

Zděný mlýn Tamíř se nachází v Petrovicích u Sušice. Mlýn, stodola a mostek přes náhon jsou chráněnou technickou památkou. Mlýn v roce 1823 vyhořel a Jiří Luhan jej v roce 1825 opět zbudoval. Petrovice nabízejí hned 4 naučné stezky.

Mlýn Bolina

Mlýn stojí v Milíně. Poprvé se připomíná roku 1320. Je to mlýn na vrchní vodu a na jeho kolo je voda přiváděna až z Bukského rybníka. Antonín Sládek byl posledním mlynářem. Současným majitelem je rodina Srbkova z Milína.

Mýn Kotalík

Cihelný mlýn s vodním kolem zasazený v půvabné scenérii nedaleko Milína. Mlýn Kotalík byl pojmenován podle mlynáře z přelomu 19. a 20. století. K mlýnu tenkrát náleželo ještě hospodářství o rozloze asi 5 ha. Počátkem 20. století byla k pohonu mlýna nainstalována turbína. Poslední zvuk vydal mlýn v roce 1960. V současné době i na najatých pozemcích soukromě hospodaří zeť posledního mlynáře Josef Bejček.

Mlýn Nemilkov

Mlýn na šumavské říčce Ostružné na jižním okraji obce Nemilkov, nacházející se přibližně 1,5 km na západ od Velhartic. 

 

Ubytování Šumava

Krajina Šumavy

Šumavská řemesla