fbpx
tel. 777 55 66 82  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Historie Šumavy

putování časem zpět

Šumava je zajisté malebný kraj republiky. Krásná příroda, zajímavé památky, zimní radovánky, turistika. Chcete z vaší dovolené udělat nezapomenutelný zážitek? Bojíte se rádi? Potom pro vás máme několik tipů, kde vám bude naskakovat husí kůže.

Tajemné atmosféře Šumavy nahrává i fakt, že byla osídlena Kelty a dodnes můžeme najít pozůstatky jejich osídlení a také spoustu nevysvětleného. Strašidelné příběhy a pověsti na Šumavě žijí dodnes.

Rajský mlýn na Šumavě

Mlýn, kde citlivější jedinci cítí negativní energii, je místem násilného činu, a to trojnásobné vraždy. Leží v Rajském údolí na říčce Ostružná. Nedaleko najdete vesnici totožného jména. Mlýn je také památkou z 19. století a měl stále zachovalé mlecí zařízení, současný majitel však většinu zachovalých částí přestavěl.

Příběh začíná únorovou nedělí, roku 1925. Mlynář Martin Majdl se účastnil se svou ženou mše, doma zůstal jejich devítiměsíční syn, kterého hlídala mlynářova matka. Na pomoc babičce také zůstal mladý čtrnáctiletý čeledín Ignác Jonáš. Po odchodu mlynáře a jeho ženy si stavení vyhlídnul lupič, který se toulal po zdejších lesích. Po této události se stal i chladnokrevným vrahem. Vtrhnul do mlýna, sekerou nejprve zabil starou paní, poté co přiběhl čeledín, tak zabil i jeho. Jeho čin je o to odpornější, že neušetřil ani nemluvně. Z mlýna ukradl peníze a mlynářovy boty, své nechal nestoudně na místě vraždy. Těla objevila mladá mlynářka, četníci hned začali s pátráním. Vraha, Bedřicha Krásu, se podařilo najít také díky dvěma chlapcům, kteří ho viděli toulat se lesem. Krása nebyl neviňátko, na vrubu měl spoustu krádeží a vloupání do jiného mlýna, kde těžce zranil jeho obyvatele. Byl zatčen a odsouzen k 20 letům žaláře. Čin měl smutnou dohru, mlynář se žalem oběsil, mladá mlynářka zešílela a žila v izolaci ve mlýně až do roku 1975, kdy spáchala sebevraždu. Příbuzní neprodleně mlýn prodali. Lidé se ale začali mlýnu vyhýbat, údajně se odtud ozývají zoufalé výkřiky a dětský pláč. Duše z mlýna nedošly klidu a straší tu. Jestli je tomu opravdu tak? Přijďte se sami přesvědčit.

Prokletý statek Pohádka

Pohádkový název má do svého významu daleko. Leží nedaleko osady Bradné, v okrese Klatovy. Když zabrousíme do historie, najdeme spoustu tajemného a negativního. První usazení obyvatelé statku, již v 16. století, byla rodina Pangerlových. Až do roku 1828 nic nenasvědčovalo pohnutému osudu. Toho roku se však stalo neštěstí, požár v nedalekém Strážově zničil velkou část vesnice. Lidé hnáni zlobou hledali viníka, našli ho ve stařeně, která žila nedaleko Pohádky, měla pověst čarodějnice. Vyhnali ji na louku a lynčovali. Stařena zemřela, ale před smrtí stihla uvalit na statek kletbu. Od této chvíle už se na stavení nežilo klidně. Poslední z Pangerlových byli odsunuti nacisty do Německa. Dalším obyvatelům se zde už nevedlo dobře. Dle dobových zápisů zde jedna majitelka přišla o rozum, její muž se oběsil a jeho duch je tu vídán dodnes. Další obyvatelé mívali zlé předtuchy a vidiny, velmi rychle odtud utekli. Posledním velmi známým obyvatelem byl několikanásobný vrah Ivan Roubal. Než se sem v roce 1991 nastěhoval, nic nenasvědčovalo tomu, že by vraždil, později si lidé všimli nevhodného chování ke zvířatům a byl v podezření, že zabil i koně. Neustále nosil nůž v botě. Je důvodné podezření, že se některých těl zbavil i zde. Mohlo místo ovlivnit jeho vražedné řádění? Udělejte si výlet a uvidíte.

Obří hrad

Tajemné místo najdete nedaleko osady Popelná u Nicova, několik kilometrů od Kašperských Hor. Místo je kamenité a obehnané valem, jedná se o starověké hradiště, nedaleko je kamenné moře. Hradiště, které zbudovali starověcí Keltové. Na místě archeologické průzkumy nenašly žádné důkazy o tom, že by bylo trvale osídleno. Proto účel hradiště lze jen usuzovat, mohlo se jednat o obranné opevnění, soudní dvůr, kde se řešily spory nebo také mohlo jít o posvátné místo. Jedna z pověstí uvádí, že zde sídlilo devět obrů. Jednoho dne se vydal místní chudý krejčí prosit o pomoc, obři ho vyhnali a dokonce po něm hodili velký kámen, když se nebohý krejčí probral, místo kamene vedle něj ležel obrovský kus zlata. Údajně bylo místo Kelty postaveno tak důmyslně, aby se samo časem rozpadlo. Udělejte si i vy výlet na zajímavé místo Šumavy.

Velhartický kostel

Kostel sv. Máří Magdalény a přilehlý hřbitov stojí kousek stranou od obce Velhartice. Je to velmi strašidelné místo, kam i místní neradi chodí. Místo mělo být předlohou pro baladu Svatební košile od Karla Jaromíra Erbena. Příběh o lásce a oživlých mrtvolách se prý udál tady, nutno říct, že Karel Jaromír Erben ve Velharticích nějakou dobu žil. Hřbitovní kostel byl postaven roku 1373. Pověstí o hrůzných činech koluje několik. Údajně se v jihovýchodní části hřbitova měl odehrávat obřad temné magie, který měl oživit mrtvého (odtud inspirace pro Karla Jaromíra Erbena a příběh Svatební košile). Dle zvěstí byl úspěšný a uvolnilo se při něm tolik negativní energie, která tu přetrvává dodnes. Veškeré pokusy očistit kostel od negativního selhaly. Už prý jen vstup na hřbitov má být nebezpečný. Nejvíce negativní energie je prý soustředěno v předsíňce kostela, v kříži na zemi a to na jeho levém rameni. Nedoporučuje se ani chodit do jihovýchodní části hřbitova, kde byla oživena mrtvola. Ve štítu kostela je viditelný otisk dívčí tváře. Pokusy zamalovat ji neuspěly, vždy se objevila znovu. Pokud máte rádi záhady a rádi se bojíte, přijeďte se přesvědčit sami.

Radešov u Annína – tajemný sad

Procházka okolo Radešovského potoka v místních lesích se zdá být balzámem na duši. Po cestě objevíte ruiny papíren, mlýna a pily. Odehrály se tu však i nepěkné věci, které děsí dodnes. Od roku 1917 přestala fungovat papírna bratří Griefenhagenů. Údajně se zde měli pohybovat hrůzostrašné bytosti s dlouhými pažemi, které kolemjdoucí topili a rdousili. Dalším strašidelným místem jsou ruiny papírny blízko Vatětic. Papírnu v 19. století zakoupil Vídeňan a také masový vrah Hugo Johann Schlenk. Do svého domu vábil bohaté vdovy a svobodné ženy, které potom okradl a zabil. Těla pohřbil v nedalekém sadě. Byl však odhalen a k činům se přiznal. Údajně zde neklidné duše nedošly klidu a bloudí tu kolem potoka. Jestli je to pravda? Naplánujte výlet a projděte se kolem potoka.

Hrad Kašperk

Hrad má patřit mezi vůbec nejděsivější hrady u nás. Pověstí se k němu váže více. V okolních lesích se měla potulovat Swiza, vládkyně a ochránkyně lesa. Je to žena nepěkného zjevu, z dob pohanských, ale zjevovala se i dříve. Její zjevení nevěstilo nic dobrého. Je rozzlobena na lidi, protože už ji neuctívají. Místa, kde se nachází, jsou strže, lomy, rokle. Mohlo však jít i o keltskou kněžku a bohabojnost místních lidí z ní udělala čarodějnici. Dalším děsivým příběhem je smrt tří tovaryšů, kteří se tu rozhodli přenocovat. Ukryli se v jedné komnatě a v noci slyšeli zvuk boje, ráno se vydali na nádvoří, kde jeden z nich přišel o hlavu, když všude kolem byly levitující a bojující meče. Zbylí dva přišli o život, když vše vyprávěli lidem ve vesnici.

Neméně děsivý je příběh o pokoji, do kterého se všichni báli, jeden odvážlivec se našel, schoval se tam na noc, zjevili se tam mrtví, až už to nevydržel, vyběhnul z úkrytu a vykřiknul třikrát boží jméno, mrtví se ztratili.

Zvláštní věci se ději na hradě dodnes, lidé vypráví, že slyší hlasy, kroky, otevírají a zavírají se dveře. Dokonce někteří vidí i postavy. Ať je to pravda, nebo ne, hrad jistě stojí za návštěvu. Cestou se můžete stavit do místního minipivovaru na výborné pivo a skvělé jídlo.

Čertovo jezero

Jezero je ledovcového původu. Leží přibližně 4 km od Železné Rudy, na úbočí Jezerní hory. Dostanete se k němu po červené turistické značce od Černého jezera. Lidové pověsti vykládají vznik jezera poněkud jinak než geologové. Kdysi dávno to bylo jen malinkaté jezírko, u jeho břehů hlídkovali čerti a čekali, až nějakého kolemjdoucího nebožáka stáhnou do pekla. Jednou šla okolo pěkná dívka, čert se jí pokusil stáhnout do jezera. Byla to však nebojácná dívka z hor a s čertem se prala a přeprala ho, uvázala mu na ocas kámen a strčila ho do jezera. Čert se utopil. Dodnes se prý z jezera vynořují pekelné postavy. Ať už tam na ně narazíte, nebo ne, jezero bezpochyby stojí za výlet.