fbpx
tel. 777 55 66 82  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Historická místa

kudy šly dějiny

Když vyrazíte na Šumavu, můžete si svou dovolenou zpříjemnit i hledáním zlata. S trochou štěstí a znalostí správných lokalit se vám třeba podaří objevit malinké zlaté šupinky či dokonce valounky. Podívejte se, jaké lokality jsou konkrétně vhodné pro pátrání po zlatém lesku drahého kovu.

Historie těžby zlata na Šumavě

Naleziště zlata na Šumavě nacházela své příznivce a hledače zlata již v době bronzové. Dalšímu velkému zájmu se toto území těšilo při osídlení Kelty, kteří podle odhadů získali z českých ložisek až 17 tun zlata. Velkou kapitolou v hledání zlata na Šumavě byla doba vrcholného středověku mezi 12. až 14. stoletím, kdy fungovalo hlavně rýžování v oblasti kolem řeky Otavy. K rýžování se postupně přidala i hlubinná těžba, což je dodnes patrné z názvů míst, jako jsou například Zlatý vrch u Kašperských hor, Zlatý potok či osada Zlatá studna.

Tip na výlet: Pokud se chcete dozvědět více informací o rýžování zlata, navštivte naučnou stezku Cestou zlatokopů v Petrovicích u Sušice. Stezka Vás vás seznámí s historií rýžování zlata. Má sedm zastavení, první je na návsi v Petrovicích, druhé na Mýtě, třetí je v Jamech, kde se dozvíte, jak se rýžovalo zlato. Stezka pokračuje na Trsice a Chamutice, kde můžete obdivovat památné lípy. Dalším zastavením je strážný hrad Hrnčíř, dále dojdete do Kojšic, kde býval hrádek, v současnosti v havarijním stavu. Další zastávkou je Jiřičná, kde se nachází tvrz Hrádek. Nakonec dojdete opět na náves v Petrovicích. Po stezce potkáte říčku Volšovku, kde jsou dodnes patrné sejpy, což jsou vyrýžované kopečky písku. Stezka není náročná a je dlouhá přibližně 7km. Projití celé stezky zabere přibližně 3 hodiny.

Po rýžovnících zlata zůstávaly haldy přerýžovaného písku a štěrku. Takovým haldám se říká sejpy, prohlédnout si je můžete na Kvildě, mezi Dlouhou vsí a Sušicí, u obce Čepice a na Žichovicku. Další sejpy najdeme na Hamerském potoce, na potocích stékajících od hranice do Roklanské nádrže.

Kde zkusit štěstí

V současnosti už se na šumavských tocích nerýžuje, ale s trochou štěstí můžete nějaké zlato vyrýžovat. V některých lokalitách lze i dnes najít zlatinky o velikosti přibližně 0,5mm – 1mm. Například na Otavě u Kestřan, od Žíchovic u Rábí. Štěstí můžete zkusit i na Arnoštském potoce nebo na Blanici u Zábrdí, kde se podařilo v nedávných letech vyrýžovat lupínek zlata. Pokud se vydáte přibližně 2km od Kašperských Hor, k potoku Zlatý, tak údajně je tu zlata pořád dost.

Důlní revíry zaměřené na těžbu zlata

Rýžování je nejjednodušším způsobem, jak získat zlato pouze s pomocí rýžovací misky. Místní ale toužili objevit samotná takzvaná primární ložiska, kde se zlato ukrývá přímo ve skalách. Tato těžba je samozřejmě náročnější a často s velmi nejistým výsledkem. I přesto ale můžeme na Šumavě najít naleziště zlata, kde byly vybudovány štoly s úspěchem při hledání drahého kovu.

Známé rudní revíry zaměřené na těžbu zlata jsou v Kašperských horách, kde je zahrnuta oblast Horské Kvildy, Hartmanic, Rejštejn a okolí.

Kašperské hory a okolí

V okolí Kašperských hor se nachází jeden ze známých a hodně starých zlatonosných revírů na našem území. Kromě samotného rýžování je lokalita bohatá i na výskyt stop po povrchovém dobývání a nechybí ani několik starých a dnes již nepoužívaných štol. Oblíbenou lokalitou je okolí Zlatého potoka, který už díky svému názvu přímo láká po toulkách s cílem najít si trochu zlata. I dnes zde můžete narazit na zlatinky. Pro získání alespoň jednoho gramu zlata je však potřeba najít několik tisíc těchto malinkých zlatých šupinek. Jde tak hlavně o zážitek a kontakt s minulostí, kdy byla Šumava známá jako místo, kde se dá najít zlato.

Rýžování zlata v okolí Kvildy

Pokud se rozhodnete zvolit ubytování v Kvildě, budete to mít poměrně blízko k nalezištím zlata. Jednou z proslulých lokalit je totiž nedaleká Horská Kvilda, kde probíhalo dobývání zlata nejenom rýžováním, ale i těžbou v primárních ložiscích. Středověké doly pro těžbu zlata se nachází například poblíž Mezijezerního potoka a směrem k Hamerským domkům. Podél Hamerského potoka jsou také znatelné stopy po povrchové těžbě, které ale postupně zarůstají vegetací a v budoucnu splynou s krajinou.

Akce spojená s rýžováním zlata pro děti i dospělé

Předtím, než vyrazíte na dovolenou, si zjistěte, jestli se v daném termínu nekoná akce spojená s rýžováním zlata. Součástí bývá povídání o samotné historii, slavných nálezech a nechybí ani praktické ukázky rýžování, které si můžete se zapůjčenou výbavou i vyzkoušet. Informace o aktuálně pořádaných akcích bývají na stránkách jednotlivých šumavských měst a obcí, konkrétně například Kašperské hory.