fbpx
tel. 777 55 66 82  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Sporty od jara do podzimu

S dětma i bez nich, za hezkého počasí nebo když prší

Ačkoli je Šumava prameništěm řek a toky zde nejsou velké, při dobrém stavu vody je možné využívat ke splouvání některých úseků řek Vltavy, Otavy, Vydry a Blanice.

Řeka Vltava

Vltava se řadí k nejčistším řekám v České republice. Samotná řeka i její okolí je domovem jinde vzácných anebo dokonce vymizelých druhů rostlin i zvířat.

Splouvání Teplé Vltavy se otevírá každoročně v květnu. Teplá Vltava pramení v jižních Čechách na Šumavě několik kilometrů od Kvildy. Se soutokem Studené Vltavy tvoří Vltavu, českou řeku dlouhou bezmála 430 km.

Trasa od Borových Lad až po Novou Pec

Zdroj: cestujemesumavou.cz

Úsek lze sjet za jeden den až dva dny.

Borová Lada - Polka:

Povolené typy plavidel: kajak a kánoe
Délka: cca 6 km (2 hodiny)
Zajímavosti v okolí: 

Rybí líheň Borová Lada, v nadmořské výšce 900 metrů nad mořem. V Polce se dochovalo jediné stavení – Krausův statek. Na trase leží přírodní rezervace Najmanka, která je chráněna kvůli zachování přirozeně se vyvíjejících společenstev na rašeliništi, prameništi a mokřadech. Ze stejného důvodu je chráněna Pravětínská Lada, která se rozprostírá jihovýchodně od obce Borová Lada.

Polka - Lenora

Splavnost: bez omezení
Délka: cca 12 km (3 hodiny)
Zajímavosti v okolí: 

V Lenoře je původní vesnická architektura - sklářské domky, krytá dřevěná trámová lávka Rechle vedoucí přes Teplou Vltavu a sklářské muzeum. Nad obcí stojí pomník skláře-básníka a muzikanta Andrease Hartauera. K návštěvě zve také zámeček Lenora a přírodní rezervace Zátoňská hora.

Lenora – Soumarský most

Povolené typy plavidel: kajak a kánoe
Délka: cca 6,3 km (1,5 hodiny)
Zajímavosti v okolí: 

Soumarský most je historický most a zároveň současný silniční most přes Teplou Vltavu, asi 5 kilometrů na západ od Volar, kde leží vesnická památková rezervace s roubenými domy v alpském stylu. Křížová cesta na vrchu Kamenáč. 

Soumarský most - Pěkná

Povolené typy plavidel: kajak a kánoe
Délka: cca 16,5 km (4 hodiny)
Zajímavosti v okolí: 

Nedaleko se rozprostírá přírodní památka Vltavský luh, kde je rovněž zastávka naučné vodácké stezky. 

Pěkná – Nová Pec

Povolené typy plavidel: kajak a kánoe
Délka: cca 9,8 km (2,5 hodiny)
Zajímavosti v okolí: 

V Nové Peci se nachází Schwarzenberský plavební kanál, po kterém se dříve expedovalo dřevo. Nad severozápadním břehem Plešného jezera stojí pomník básníka Adalberta Stiftera. Přírodní památka Jezerní luh a Trojmezná hora.

Trasy Národního parku Šumava:

Borová Lada – Horní Vltavice (13 km)

Borová Lada – Lenora (21 km)

Borová Lada – Soumarský Most

Borová Lada – Nová Pec

Horní Vltavice – Lenora (8 km)

Horní Vltavice – Soumarský Most

Horní Vltavice – Nová Pec

Lenora – Soumarský Most (6 km)

Lenora – Nová Pec

Soumarský Most – Nová Pec (27 km)

Naučná stezka Vltava pro vodáky

Naučná stezka Vltava v Národním parku Šumava má osm informativních zastávek. Začíná na Borové Ladě s tematickou zastávkou hydrologie a rybí líheň. Líheň se nachází 900 metrů nad mořem, což z ní dělá unikát. Byla založena v roce 1997.

Stezka dále vede přes lesní kemp do Horní Vltavice, zde je seznámení s ohroženými druhy savců.

Další trasa vede do Lenory, říčka směřuje kousek mimo území Národního parku Šumava. U prvního mostu se nachází další zastávka, která seznamuje vodáky s vodním hmyzem. Další informace jsou v kempu a to o vodním ptactvu. Soutok Teplé Vltavy a Řasnice seznamuje se zástupci ryb.

Následuje nejcennější území – Vltavský luh. U osady Dobrá si lze odpočinout. Další takové místo je u osady Chlum, kde jsou informace o měkkýších. Poslední možné odpočinkové místo je soutok Teplé a Studené Vltavy, kde jsou vodáci informováni o Vltavě. Poslední informační zastávka je u osady Pěkná, kde jsou popsány vodní rostliny.

Vodácké průvodcovské služby na Vltavě

Jedná se o službu, kterou zajišťují vyškolení, externí spolupracovníci národního parku a pro účastníky jsou zdarma. Průvodci seznamují malé skupiny (maximálně 7 lodí) v průběhu společné plavby na řadě předem vybraných zastávek:

  • se základními dovednostmi vodáka, které by měl na kánoi umět
  • obeznámí s řekou i historií jejího okolí

 

Řeka Otava

Řeka je levostranným přítokem Vltavy, vznikající soutokem Vydry a Křemelné na Šumavě u Čeňkovy Pily. Pěkná horská řeka s kamenitým dnem v krásné šumavské přírodě.

Vybíráme návrhy pro jednodenní výlety.

Vodácké tábořiště Sušice (u nádraží) -  Horažďovice

Délka: přibližně 16 km

Zajímavosti v okolí:

V Sušicích stojí na náměstí Svobody kašna a nachází se tam muzeum Šumavy. Muzeum vzniklo v roce 1967 sloučením tří původně městských muzeí v Sušici, Kašperských Horách a Železné Rudě. Ve městě se nalézá několik měšťanských domů.

Horažďovice - Katovice

Délka: přibližně 12 km

Zajímavosti v okolí:

V severozápadním cípu historického centra Horažďovic stojí renesanční zámek. Sídlí v něm Městské muzeum. V Katovicích na náměstí je socha mistra Jana Husa a pomník na počest padlých lidí z Katovic ve válce.

 

Řeka Vydra

Velmi obtížná řeka, protékající v hlubokém lesnatém údolí s velkým spádem. Plavba byla dříve zakázaná, v současné době je jen redukována.

Modrava - Antýgl

Délka: 11,9

Zajímavosti v okolí:

Částí obce Modrava je Filipova Huť. Přibližně 2,5 kilometru od Modravy se nachází o rozloze 19 ha Tříjezerní slať, jedná se o ukázku typického šumavského vrchovištního rašeliniště, kde roste hodně vzácných rostlin. V povodí Vydry se tyčí hora Oblík. Údolím říčky vede naučná stezka Povydří.

Antýgl - soutok

Délka: 7,1

Zajímavosti v okolí: 

Antýgl je usedlost v údolí řeky Vydry. Vchynicko-tetovský plavební kanál, který se poblíž nalézá, je vodní tok, který v minulosti sloužil pro plavení početného množství dřeva ze Šumavy.

 

Řeka Blanice

Blanice je pravostranným a nejdelším přítokem Otavy. Povodím řeky vedla jedna z nejstarších solných stezek na Šumavě.

Nebezpečný úsek pro vodáky je v horním úseku, kde jsou balvanovité kaskády, popadané stromy a obtížné jezy. Úseky ke sjetí:

Blažejovice - Řepešín

Délka: přibližně 11 km

Zajímavosti v okolí:

V Řepešíně je k vidění kulturní památka České republiky - usedlost čp. 43, pak památný strom řepešínská lípa. Přírodní rezervace Čertova stráň, kde předmětem ochrany jsou mozaiky přírodních bučin, jedlin a smrčin.

Řepešín – začátek vzdutí VN Husinec

Délka: přibližně 8 km

Zajímavosti v okolí:

Nad městem Husinec na Blanici se nachází vodní nádrž Husinec. Stojí zde rodný dům mistra Jana Husa a radnice z 16. století.

VN Husinec – Strunkovice

Délka: přibližně 11 km

Zajímavosti v okolí: 

Ve Strunkovicích byl postaven Pártlův mlýn, původně byl jako valcha a krupník a až později přestavěn na mlýn.

Vltava

Blanice

Ubytování Šumava